Czemu należałoby pisać ciekawe artykuły?

Redagowanie wypowiedzi pisemnych wcale nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać. Wprawdzie pisać może każdy, to nie zawsze musi to być równoznaczne z jakością takiego tworu. Czemu właściwie warto pisać dobrej jakości teksty? Gdyż taki twór naszej wyobraźni może stać się źródłem korzyści tak w sensie finansowym jak i w sensie autotelicznym. W jaki sposób jednak napisać dobry gatunkowo tekst? W pierwszej kolejności konieczna jest ogólna koncepcja. Twórca nie musi jej nawet zarysowywać w ostatecznej wersji pracy. Ważne, aby sformułował ją dla siebie. Tekst to jednak nie tylko zawartość merytoryczna. Równie istotna jest jego forma. Konieczny jest logiczny podział na kolejne akapity. Zrównoważenie następujących po sobie części to podstawa. Wprowadzający fragment nie może być rozwlekły, tak jak i podsumowanie. Warto wkomponować w tekst różnego rodzaju ilustracje, a przy tym posługiwać się językiem żywym. Nie wolno zapominać o często pomijanej roli poczucia humoru. Dobry tekst da możliwość aby zebrać duże grono wiernych czytelników. Dobrze wykonana praca da efekty także w wymiarze finansowym. Im większa liczba czytelników, tym większe zainteresowanie ewentualnych reklamodawców.